Kalliokosken Sana Halsuan ja lähikylien asialla jo vuodesta 2002
 
Kalliokosken
Sana 2006 / 08


(1)Pääkirjoitus
(2)Kuhiloita ja muita kuhinoita potin tuolla puolen
(3)Majavahavainnoille vahvistuksia
(4)Kurkisuon kotirannasta löytyi muinainen spiraaliportaikko
(5)Museon kesäkausi päätökseen musiikilla
(6)Kahvilan hautajaiset
(7)Kalliokosken Sanan toimittajilla Onni matkassa Keskisuomen kunnailla
(8)Raviväki ja pesäpalloilijat tulitauolle
(9)Armeijainvaasio etenee
(10)Kirkonmenot vietettiin Kivojalla, kirkko meni menojaan Kruunupyyhyn
(11)Naapurikylän Kansanmusiikkifestivaaleilla Koivu-lämmitteiset jälkilöylyt
(12)Taidepiireiltä tunnustusta Kalliokosken Sanalle
(4) Kurkisuon kotirannasta löytyi muinainen spiraaliportaikko
Luettu 1120 kertaa
Jussi Kalliokoski
Kurkisuo

Poikkeuksellisen pitkään lähikyliä koetellut kuivuus soi suotuisat olot amatööriarkeologien tutkimuksille. Ylikylän tauksella Kurkisuolla virtaava Pajuoja paljasti pitkään synkkien suovesien piilossa pitämät pohjakivensä. Pohjan historiallista kertomaa oli tulkitsemassa arvovaltainen joukkio tutkijoita, joukossa maan kuulun Skantsin arkeologisuvun edustaja. Jo pitkään on tiedetty Pajuojan varrella sijaitsevan monia muinaisia asuinpaikkoja. Useat niistä ovat jo hävinneet joella suoritetuissa kaivuutöissä, mutta ehkä mittavin Kotirannalla sijaitseva esiintymä on kuitenkin säästynyt maanmullistuksilta.

Tutkijaryhmä lähti kartoittamaan juuri Kotirannan monikerroksellista rikasta historiaa, joka paljastui oletettua merkittävämmäksi, suoranaiseksi lenkiksi muinaisten kansojen välillä. Heti perille saavuttuaan ryhmä näki Mahtipontiset muinaiset kivirakennelmat, jotka ovat aiemmin olleet vain harvojen kyläläisten tiedossa. Ilmeisesti raunioihin liittyy paikallisen väestön piirissä vahvoja uskomuksia, koska aihe on vieläkin vaiettu ja pidetty pinnan alla synkkien suovesien huuhdottavana. Rakennelmat muodostuivat osittain sortuneesta järkälemäisistä kivistä muuratusta seinästä, sitä reunustavasta alttarimaisesta pöydästä ja pöydälle johtavasta spiraalikierreportaikosta. Koko kompleksi on normaalisti hankala havaita, koska se sijaitsee suureksi osaksi veden alla.

Mikä tuo ihmeellinen palatsi on aikanaan ollut, siihen ei kukaan osaa sanoa tarkkaa vastausta, mutta vahvoja epäilyksiä on esitetty. Paikan on otaksuttu olleen uhritemppeli jonka alttarille spiraaliportaikko on johtanut. Temppeliteoriaa tukee myös tutkijaryhmän retkellä tekemä löytö, vanhan voimalaitoksen generaattori. Jokivarressa piilleiden voimien olemassaolosta on tiedetty vielä kauan temppelin kukoistuksen jälkeen, ja voimia on myös osattu hyödyntää. Johtavassa uudessa teoriassa paikan uskotaan kuitenkin palvelleen litorinameren aikaisena satamana, jonka lastausalueeksi portaikon alun perin uskotaan tehdyn. Jos historian kulku menee teorian mukaan, on satamalla ollut suuri merkitys pronssikauden rantautumisessa Suomeen. Jääkauden jälkeinen maankohoaminen ei suinkaan ole aina ollut suoraviivaista, vaan joillain raskasluonteisilla alueilla maa on välillä laskenut. Kurkisuon kylällä, joka kuuluu juuri tuohon ryhmään, saattaa ilmiön yhä havaita painostavana yleisenä ilmapiirinä.